Program pro Prahu 4

Program pro Prahu 4

Program pro volby do zastupitelstva městské části Praha 4 v roce 2022

Více..
Co chceme a prosadíme

Co chceme a prosadíme

Jsme ČSSD Praha 4 a víme jak na to!

Více..
Záchranný kruh proti chudobě

Záchranný kruh proti chudobě

Návrhy sociální demokracie v boji proti chudobě!

Více..

ÚVODNÍ SLOVO

Petr Horálek

Kandidát na starostu Prahy 4

Jako nejstarší politická strana v českých zemích se hrdě hlásíme k hodnotám sociálně demokratického hnutí. Ke spravedlnosti, solidaritě a svobodě. Vycházíme především z tradice první republiky, ale zároveň hledíme vpřed k výzvám moderního světa 21. století. Vážíme si rodinných hodnot jako základu lidské společnosti, současně však hájíme práva menšin. V souladu s národními zájmy vidíme naši budoucnost uvnitř Evropské unie. Klademe velký důraz na dostupnost kvalitní zdravotní péče, ochranu životního prostředí, bezplatné školství, bezpečnost, spolehlivou dopravu, rovné příležitosti na trhu práce, širokou a pevnou sociální síť. Uvědomujeme si také stále rostoucí problémy související s bydlením. Chceme, aby se v Praze dobře žilo všem, nejenom bohatým. Každý se může dostat do problémů, třeba i cizí vinou. Místo mamonu a sobectví proto podáváme pomocnou ruku těm, kteří to potřebují.

final-63

NÁŠ PROGRAM

jsme budoucnost pro Prahu 4

volební program ČSSD pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 ve dnech 23. a 24. září 2022

 1. Plánujeme postavit další domovy pro seniory, včetně domova Hudečkova.
 2. Snížíme nájemné v bytech svěřených MČ Praha 4 obývaných seniory, samoživitelkami a samoživiteli.
 3. Zvýšíme počet nízkopodlažních autobusů a tramvají v obvodu MČ Prahy 4, zejména u zdravotních, sociálních zařízení a důležitých úřadů.
 4. Upřednostníme vyhlašování víceletých grantů v sociální a zdravotní oblasti.
 5. Prosadíme, aby místa v azylovém domě Horáčkova byla přednostně nabízena obyvatelům Prahy 4.
 6. Prosadíme parkoviště bez poplatků u zdravotních a sociálních zařízení.
 7. Budeme usilovat o další výstavbu sportovišť s cvičebními prvky pro seniory.
 1. Zvýšíme kapacitu mateřských škol a dětských skupin, aby bylo místo pro každé dítě od dvou let (s aspoň jedním rodičem či pěstounem s trvalým bydlištěm na Praze 4).
 2. V podpoře vzdělávání upřednostníme veřejné školy před soukromými.
 3. Zmodernizujeme vybavení základních škol.
 4. Dobudujeme a zmodernizujeme síť školních hřišť.
 5. Chceme, aby se děti na školních pozemcích znovu učily péči o půdu a pěstování zeleniny a ovoce.

 1. Podporujeme výstavbu metra D, a to s důrazem do centra města.
 2. Podporujeme prodloužení tramvajových tratí, zejména mezi Budějovickou a Michlí.
 3. Trváme na co nejrychlejší dostavbě Pražského okruhu.
 4. Požadujeme obnovu investiční akce Zastřešení Spořilovská a současně podporujeme výstavbu tramvajové trati přes Spořilov uvnitř tubusu.
 5. Zavedeme senior taxi zajišťované elektromobily.
 6. Chceme nový Dvorecký most pouze s omezením pro MHD, cyklisty a složky IZS.
 7. Chceme zákaz tranzitní kamionové dopravy přes Spořilov.
 8. Prosadíme více bezbariérových zastávek MHD, včetně stanic metra Kačerov a Pražského povstání.
 1. Chceme, aby developeři museli v nové výstavbě bezúplatně převést 10 % bytů (měřeno podle podlahové plochy) do bytového fondu MČ Praha 4.
 2. Praha 4 musí s pomocí magistrátu a státu nastartovat program výstavby komunálního bydlení.
 3. Chceme zachovat Prahu na seznamu kulturních památek UNESCO.
 4. Praha 4 si musí ponechat minimálně 100 bytových domů.
 5. Pankrácká pláň se musí rozvíjet koncepčně a s ohledem na zdraví zdejších obyvatel.
 6. Zachováme princip, že městská část bude hospodařit bez dluhů.
 1. Ochráníme a obnovíme Krčský les jako zelené plíce Prahy 4.
 2. Navrhujeme, aby MČ Praha 4 stavěla na svých budovách, včetně škol, solární elektrárny.
 3. Podporujeme zavádění elektrobusů, např. na lince Kačerov – IKEM – Tempo.
 4. V souvislosti se změnou klimatu podpoříme šetrnou výsadbu (listnaté a jehličnaté stromy) v ulicích, parcích a na sídlištích.
 5. V rámci boje se suchem vybudujeme síť retenčních nádrží na zadržení vody v krajině.
 6. Provedeme revizi všech smluv na údržbu zeleně.
 7. Rozšíříme vybavení areálu koupaliště Lhotka a především zvýšíme jeho bezpečnost.
 8. Nedovolíme zničení parku Na Pankráci díky výstavbě nových mrakodrapů.
 9. Budeme jednat s Českou televizí o úpravě zelených ploch kolem jejího areálu.
 10. Chceme postupnou ekologizaci aut v majetku MČ Praha 4

 1. Chceme bezpečné ulice a více nasvícených přechodů.
 2. Chceme více stacionárních radarů pro kontrolu dodržování rychlosti automobilů.
 3. Konečně rozjedeme „chodníkový program“. Chceme bezpečné a bezbariérové chodníky
 4. Budeme investovat do služeben městské policie, za to však očekáváme větší pomoc a součinnost při bezpečnostních projektech Prahy 4.
 5. Zvýšíme dotace na terénní pomoc bezdomovcům, současně však zintenzivníme spolupráci s městskou policií zaměřenou proti zneužívání a znečišťování MHD.
 6. Nedovolíme návrat hazardu do ulic. Byla to ČSSD, která navrhla a prosadila nulovou toleranci vůči hernám a kasinům na Praze 4.
 7. Budeme podporovat akce hlavního města Prahy na pomoc bezdomovcům.
 8. Zajistíme ochranu dětí u škol před nebezpečnými řidiči, narkomany a alkoholiky, zejména s pomocí městské policie.
 1. Zvýšíme podporu sportovním a zájmovým kroužkům ve školách.Chceme větší podporu z grantů na příměstské tábory pro děti a mládež.
 2. Vyřešíme využití objektu Sigma na sídlišti Spořilov a KC Novodvorská.
 3. Chceme, aby se areál Žlutých lázní převedl do správy Prahy 4, aby městská část měla větší vliv na jejich provoz a slevy pro seniory a rodiny s dětmi.
 4. Budeme podporovat profesionální i amatérské divadelní scény pomocí grantů a darů.
 5. Podpoříme kulturní akce v parcích.

SOLIDARITA PRO PRAHU 4

Budeme vystupovat proti developerským projektům, které zásadním způsobem naruší charakter území a nadměrně zvýší ekologickou zátěž (např. exhalacemi z automobilů). Jsme proti další zástavbě zelených ploch v Podolí.

CO CHCEME / JAK TO UDĚLÁME

Jsme ČSSD Praha 4 a víme jak na to!
 • Umožnit lidem žít zdravě, bezpečně a bez strachu z chudoby,
 • nabídnout alternativu k politice pravicových stran, které neberou ohled na sociální potřeby ekonomicky slabších rodin a občanů,
 • hájit právo všech občanů na rovné šance při uplatnění se ve společnosti a na takové existenční podmínky, které by každému umožnily vést důstojný a spokojený život,
 • nabídnout pomocnou ruku občanům, kteří ocitnou v nouzi, zejména bez vlastního zavinění,
 • vrátit občanům víru v možnost žít v solidární a sociálně spravedlivé společnosti.
 • Netečně přihlížet růstu cen, především potravin, plynu a elektrické energie,
 • ignorovat asociální politiku současné pravicové vlády,
 • tolerovat korupci, podvodná jednání, rozkrádání veřejného majetku,
 • alibisticky souhlasit, že se ekonomické problémy samy vyřeší „neviditelnou rukou trhu“,
 • mlčky přihlížet nekompetentním rozhodnutím politiků,
 • podporovat rozhodnutí, která by bezdůvodně komplikovala každodenní život občanů.
 • Komunikovat s občany na pravidelných setkáních jednou měsíčně,
 • výstupy těchto setkání s občany neprodleně přenášet na jednání zastupitelstva,
 • zpětně informovat občany o řešení problémů a diskutovat o dalších variantách,
 • s jednotlivými zastupiteli nebojovat, ale při projednávání důležitých otázek získávat bez předsudků ke spolupráci zastupitele všech stran věcnou a kompetentní argumentací,
 • každý argument a návrh řešení problémů konzultovat s odborníky,
 • nerozdělovat funkce podle zásluh, ale podle kompetentnosti zvolených osob,
 • prověřovat každé podezření z korupce nebo podvodného jednání.
 • Povinností státu i samosprávy je mimo jiné zajistit občanům dostatečné dodávky vody, tepla, elektrické energie a plynu,
 • zvyšování ceny energie ve prospěch soukromých majitelů, tedy neoprávněné navyšování jejich zisků na úkor občanů, je v solidární demokratické společnosti nepřípustné,
 • volené orgány státní správy a samosprávy musí sociálně citlivě nastavovat ceny veřejných služeb,
 • zvyšování ceny jízdného městskou hromadnou dopravou je z hlediska udržení životního prostředí krátkozraké a potlačuje roli veřejné dopravy jako alternativy k masovému automobilismu,
 • pokud nemá doprava ve městě zkolabovat, musí fungovat efektivně metro, tramvaje, autobusy, vlaky i další hromadné dopravní prostředky
 • vysoké ceny nezbytných sociálních a zdravotních služeb pro seniory např. v sociálních zařízeních jsou morálním selháním společnosti,
 • občas bychom si všichni měli alespoň připomenout desatero božích přikázání.
 • Vedení městské části nedokázalo za osm let vybudovat domov pro seniory Hudečkova. V roce 2014 jsme připravili konkrétní projekt a zajistili na něj finance z rozpočtu městské části a hlavního města. Tehdejší koalice Zelených a ODS (2015-2018) projekt zrušila a nepředložila alternativu. Následující koalice ANO + ODS + TOP 09 (od roku 2019) jen nechala vypracovat nový projekt, ale nedokázala na něj vyjednat stavební povolení ani finanční pokrytí.
 • Vadí nám pokrytectví pravice (ODS a TOP 09), když na jedné straně jejich zástupci chodili pravidelně demonstrovat proti Andrejovi Babišovi a přitom s hnutím ANO 2011 vytvořili na Praze 4 koalici, která se navíc opírá o hlas SPD.
 • Zastupitelé letos v červnu prodali firmu 4-Energetická akciové společnosti Pražské plynárenské, čímž se zbavili přímého vlivu Prahy 4 na cenu tepla. Záměr byl zřejmě správný, načasování ale ignorantské.
 • Vedení hlavního města odložilo do neurčité budoucnosti zastřešení Spořilovské. Zplodiny z kamionů tak dál ohrožují a znepříjemňují životy obyvatel Spořilova.
 • Na úrovni zastupitelstva v minulosti neproběhla řádná diskuze o regulaci hazardu. Koalice Zelených a ODS to nepřipustila. Místo toho si odhlasovala zachování pěti kasin (na náměstí Bratří Synků, na Hlavní, na Novodvorské, Milevská a 5. května), aniž by předložila odůvodnění. Naštěstí se jejich plán nerealizoval, protože narazil na odpor na hlavním městě Praze.
 • Zmobilizovali jsme obyvatele sídliště Pankrác, aby se začali zajímat o developerský projekt Park Kavčí Hory s téměř 70 metrů vysokými věžáky. Radnice, tehdy řízená Zelenými a ODS, pak musela otevřít veřejnou diskuzi a vyjednávat s investorem.
 • Prosadili jsme nulovou toleranci vůči hazardu na území městské části. Díky návrhu ČSSD na Zastupitelstvu hl. m. Prahy v listopadu 2015 byly postupně zrušeny všechny herny a kasina na území městské části. Navzdory tehdejšímu vedení čtyřkové radnice.
 • Snížili jsme cenu ročního kupónu na pražskou MHD na 3.650 Kč, tedy na 10 Kč denně.
 • Zabránili jsme zrušení dvou tramvajových podjezdů pod magistrálou (Táborská a Na Veselí). Podporujeme vznik úrovňového křížení až po zklidnění magistrály a odklonu kamionové dopravy na Pražský a Městský okruh.
 • Naše účast v radě vždy znamenala podporu vyrovnanému rozpočtu, bez dluhů pro příští generace. Této zásady se budeme držet i do budoucna.
 • Dokázali jsme zrekonstruovat Roztylské náměstí, které je dnes chloubou Spořilova. Bohužel za posledních osm let obnova této části Prahy 4 příliš nepokročila.
 • Aktivně jsme podpořili získání pozemku s koupalištěm Lhotka (na rozdíl od jiných politiků, kteří se tím dnes chlubí), aby se lidé nejen ze sídliště Novodvorská a Krč měli kde v letním parnu osvěžit.
 • Zabránili jsme úplnému rozprodeji nemovitostí. Díky nám si Praha 4 ponechala ve vlastnictví více než 100 bytových domů. I díky tomu může samospráva realizovat např. sociální pomoc občanům.
 • Podíleli jsme se na přípravě projektu přestavby tramvajové trati u stanice Pražského povstání, včetně vybudování nové zastávky Kotorská a prodloužení tratě na Pankrác. Jsme rádi, že se vloni podařilo uvést projekt do reality.
 • Navrhujeme snížení nájemného sociálně ohroženým skupinám, zejména samoživitelkám a samoživitelům nebo seniorům s nízkými příjmy, v bytech svěřených městské části.
 • Chceme, aby developeři v nové výstavbě bezúplatně převedli 10 % bytů (měřeno podle podlahové plochy) do fondu samosprávy s přednostním využitím pro sociální účely (např. na bydlení pro samoživitele).
 • Nové developerské projekty musí respektovat současnou výstavbu, neohrožovat zeleň a nezahltit dopravní komunikace. Nechceme skanzen, ale ani betonovou džungli bez zeleně.
 • Samospráva by měla přes své akciové společnosti ovlivňovat cenu elektřiny a plynu ve prospěch občanů.
 • Zajistíme pro seniory a občany s handicapem dotovanou dopravu formou taxi pro návštěvu lékaře nebo úřadu. Pro tuto službu využijeme elektromobily.
 • Vybudujeme nová zařízení pro seniory, včetně domu seniorů Hudečkova.
 • Zvýšíme podporu sportovním a zájmovým kroužkům pro děti a mládež ve školách a granty na příměstské tábory.
 • Budeme přednostně pomáhat veřejným školám.
 • Zajistíme, aby mateřské školy a dětské skupiny měly takovou kapacitu, aby v nich bylo místo pro každé dítě od 2 let, jehož aspoň jeden rodič či pěstoun má trvalé bydliště na Praze 4.
 • Chceme navýšit počet nízkopodlažních autobusů a tramvají, zejména u zdravotních a sociálních zařízení a důležitých úřadů.
 • Podpoříme zavedení trolejbusů, resp. elektrobusů, např. na lince Kačerov – IKEM – Tempo.
 • Obnovíme Krčský les, který slouží jako zelené plíce Prahy 4.
 • Za každé nově narozené dítě vysadí Praha 4 nový strom. Výsadby se zúčastní rodič dítěte.
 • Zajistíme instalaci solárních panelů na budovách městské části, včetně škol, aby byl dostatek levné elektřiny.
 • Chceme více osvětlení u přechodů a větší bezpečnost u zastávek MHD.
 • Podporujeme další prodloužení tramvajových tratí, zejména mezi Budějovickou a Michlí.
 • Metro D by se mělo přednostně stavět ve směru do centra, aby nedošlo ke kolapsu dopravy v případě uzavření Nuselského mostu.
 • Zajistíme přípravu stěhování radnice a úřadu městské části do vlastních prostor do doby vypršení nájemní smlouvy.
 • Snížíme počet placených (uvolněných) zastupitelů na čtyři. Ušetřené peníze použijeme na odměny pro přetížené úředníky, kteří přicházejí do styku s veřejností, např. při vyřizování sociální agendy nebo vydávání občanských průkazů.

Naši kandidáti do zastupitelstva Prahy 4 (TOP 10)

 1. Ing. Petr Horálek, ekonom a železničář
 2. Mgr. Filip Outrata, PhD., vysokoškolský pedagog a publicista
 3. Mgr. Pavel Traub, novinář, odborář, pracovník v diplomacii
 4. Mgr. Petr Pravda, úředník
 5. Šimon Pokorný, manažer a publicista
 6. Mgr. et Mgr. Miroslav Langer, sportovní komentátor
 7. Mgr. Jiřina Růžičková, pedagog
 8. Miloš Hájek, sociální pracovník a bývalý ředitel ÚSS
 9. Ondřej Hatina, podnikatel
 10. Mgr. Marča Arichteva, dramaturgyně a producentka

Plné znění kandidátky k nahlédnutí ZDE

AKTUALITY

Tiskové zprávy, komentáře, projevy, výstupy v médiích. Nejnovější informace k tomu, co se kolem nás děje!

PŘIDEJTE SE!

Sdílíte sociálně demokratické hodnoty svobody, spravedlnosti a solidarity? Zajímáte se o politiku a veřejný život? Trápí vás současný stav české společnosti?
Staňte se členy České strany sociálně demokratické. Zapojte se do politického dění a pomozte nám prosazovat sociálně odpovědný rozvoj naší země!
Nebo se prostě jen přijďte podívat mezi nás a dozvíte se víc! 🙂

NAŠI LIDÉ

Poznejte blíže lidi, kteří nás zastupují.

POZVÁNKY NA AKCE

Kontaktní kampaň

Kontaktní kampaň

Pražského povstání, 140 00 Praha 4, Česko
19 Zář 2022 04:30 PM - 06:00 AM
Kontaktní kampaň

Kontaktní kampaň

Kačerov, 141 00 Praha 4, Česko
20 Zář 2022 04:30 PM - 06:00 PM
Kontaktní kampaň

Kontaktní kampaň

Budějovická, 140 00 Praha 4, Česko
21 Zář 2022 04:00 AM - 06:00 PM
Kontaktní kampaň

Kontaktní kampaň

Kačerov, 141 00 Praha 4, Česko
22 Zář 2022 04:30 PM - 06:00 PM

ČSSD Praha 4
Hvězdova 1594/19
140 00 Praha 4

Předseda OP ČSSD Praha 4
Petr Horálek
+420 607 760 433