Ptáme se radnice: Kdy a jak vyřešíte terasu Budějovická?

Ptáme se radnice: Kdy a jak vyřešíte terasu Budějovická?

Čtyřková radnice byla loni po mnoho měsíců odříznutá od metra. Během ledna 2018 totiž nechal jeden magistrátní odbor uzavřít terasu nad vestibulem stanice Budějovická z důvodu havarijního stavu a údajného bezprostředního nebezpečí. Cestující, kteří přijeli metrem, se tak na radnici mohli dostat jen oklikou – buď po okolních ulicích, nebo neméně složitě přes obchodní centrum DBK. Tento stav trval do poloviny října, kdy se druhý výstup z metra směrem k radnici po tlaku veřejnosti otevřel, byť v provizorních podmínkách. Průchod terasou po povrchu byl však nepřístupný až do poloviny prosince.

Zatím se jen slibuje

A jaká je dnešní situace? Terasa je na povrchu z východní části stále neprůchozí, ale ze západní (podél obchodního centra) otevřená. Vstup do metra se zúžil díky dodaným podpěrám. Nejenom samotná terasa, ale celý vestibul metra působí omšele a nevlídně. Když tál na ulicích sníh, tak zde regulérně pršelo skrz děravý strop. O tom, že celé místo potřebuje zásadní rekonstrukci, asi nepochybuje nikdo. Problémem jsou ale vlastnické vztahy. Terasa patří Hlavnímu městu Praze, ale je stavebně propojená s okolními budovami, které jsou zase ve vlastnictví soukromých osob. A dlouhé roky se zúčastněné strany nemohly dohodnout. Vedení Prahy dokonce loni ohlásilo, že terasu rovnou zbourá. Až letos v lednu došlo údajně k zásadnímu obratu.

Politici na pražské i čtyřkové radnici se pochlubili v médiích, že uzavřeli dohodu o spolupráci na opravě terasy. O náklady se podělí všechny zúčastněné strany. Ale chtěli jsme vědět přesnější informace. Právě proto vystoupil na únorovém zastupitelstvu Prahy 4 za pražskou sociální demokracii Petr Horálek a položil radním několik klíčových otázek. „Zeptal jsem se, zda bude Praha 4 jednou ze stran chystaného memoranda o spolupráci, kdy se terasa začne opravovat, kolik to bude stát přibližně peněz a kdy bude projekt hotový. Vzhledem k chlubivým výrokům pana zástupce starosty Lukáše Zichy na sociálních sítích jsem položil otázku, zda Praha 4 bude opravu rovněž financovat. Interpelace probíhaly právě uprostřed debaty o rozpočtu, takže mě zajímalo, z čeho by tyto náklady byly hrazeny,“ říká Petr Horálek, bývalý zastupitel Prahy 4.

Městská rada interpelace promlčela

A jaká byla reakce? „Čekal jsem aspoň stručnou odpověď. Buď od pana zástupce starosty Zichy, který má v kompetenci majetek, nebo od pana zástupce starosty Tibora Vansy zodpovědného za dopravu. Ale bohužel nikdo nechtěl promluvit na toto téma na mikrofon. Mám si počkat na písemnou odpověď,“ krčí rameny Petr Horálek. V jeho interpelaci se objevil i odkaz na usnesení zastupitelstva Prahy 4 z června 2011. Tehdy 37 zastupitelů požádalo Hlavní město Prahu o svěření pozemků nad stanicí metra Budějovická. Pouze kluby komunistů a Strany zelených předložený materiál nepodpořily. „Upozornil jsem pana zástupce starosty Zichu, že uvedené usnesení je stále platné. Logicky z toho plyne, že by měl dále vyjednávat s hlavním městem o správě dotčených pozemků. Potom by naše městská část měla přímý vliv na podobu a rozvoj této dopravně strategické lokality,“ doplňuje Petr Horálek.

Hlavně neprodávat terasu soukromníkovi

Na téma terasy nad stanicí metra Budějovická se objevila v únorovém čísle časopisu Tučňák ještě jedna zajímavá informace. Zatímco bývalé vedení Prahy striktně odmítalo terasu prodat, u dnešní koalice tato varianta pod stůl nepadla. „Varoval jsem v interpelaci před možností prodat jakýkoli nemovitý majetek nad stanicí metra Budějovická soukromým osobám,“ říká Petr Horálek a dodává: „V okamžiku, kdy samospráva není vlastníkem, tak ztrácí kontrolu. Varováním pro nás může být vestibul stanice metra Můstek na trati B. Tam se kvůli soukromému vlastníkovi jedné z přilehlých budov trvale uzavřel jeden výstup na povrch ze čtyř. Tohle by opravdu nebyla cesta správným směrem.“

Rozpočet Prahy 4 na rok 2019: více problémů než odpovědí

Rozpočet Prahy 4 na rok 2019: více problémů než odpovědí

Jak se čekalo, tak se i stalo. Čtyřková koalice si na únorovém zasedání zastupitelstva protlačila silou svůj návrh rozpočtu nejtěsnější možnou většinou 23 hlasů z celkových 45. Výsledková tabule sice ukázala 26 hlasů pro, ale to se jen tři zástupci opozice přehmátli a zmáčkli špatné tlačítko. Ani jeden pozměňovací návrh neprošel. Debata k tomuto bodu sice trvala téměř čtyři hodiny, ale zástupci koalice často opakovali věty z předloženého materiálu, používali fráze a mlžili (čest výjimkám). Nejdůležitější materiál z celého roku se bohužel projednával za minimálního zájmu občanů. Z řad veřejnosti vystoupil jako jediný bývalý zastupitel Petr Horálek z ČSSD. Po závěrečném hlasování bylo jasné, že na většinu položených otázek jsme se konkrétních odpovědí nedočkali.

Koalice zabila dům seniorů Hudečkova

Již popáté byla odložena realizace klíčové investice v oblasti péče o seniory – nový dům seniorů Hudečkova. Tuto investiční akci v rozpočtu Prahy 4 sice stále najdete, ale je na ni vyčleněna částka ryze formální – jen 5 milionů korun. Ještě loni to přitom bylo přes 26 milionů korun, v roce 2015 (tehdy byl již Petr Štěpánek starostou) přibližně 42 milionů a ve volebním roce 2014 dokonce 59 milionů.

„Koalice dům seniorů Hudečkova fakticky zabila. Suma pěti milionů je směšná. Sami radní v diskuzi přiznali, že projekt opět odložili, aby si údajně vyjasnili jeho potřebnost,“ říká Petr Horálek. „Starosta i zástupci Pirátů v diskuzi tvrdili, že musí nejdříve prozkoumat objem plánované vývařovny. Také zazněl argument, že možná bude stačit kapacita domova seniorů Sulická v Krči, který patří Hlavnímu městu Praze. Vtip je v tom, že politici ze Strany zelených a klubu STAN sedí v radě městské části od března 2015 a takhle se vymlouvají už čtyři roky. S žádnou úpravou projektu za tu dobu nepřišli, ačkoliv to slibovali,“ dodává Petr Horálek. Současná koaliční smlouva přitom občanům garantuje „výrazné navýšení kapacity domů, bydlení a péče o seniory“.

A proč koalice vůbec investiční akci do návrhu rozpočtu zanesla? „S projektem se pojí značné prostředky, které již byly vynaloženy na přípravu, zejména projektovou dokumentaci. Tady se už pohybujeme v řádu milionů korun. Možná mají někteří politici strach, že by pak riskovali trestní oznámení za zmařenou investici,“ vysvětluje Petr Horálek. A ještě jedna věc. Dokud koalice tenhle problém nevyřeší, nemůže přistoupit k rekonstrukci domu seniorů Jílovská na Lhotce. Toto zařízení, které slouží pouze ke krátkodobým pobytům do šesti měsíců, se dlouhodobě nachází ve velmi špatném technickém stavu.

Koupaliště Lhotka se rozšiřuje – ale pomalu

Jedním z mála bodů, kde sociální demokracie vítá návrh rozpočtu, je pokračování v projektu koupaliště Lhotka. Na letošní rok je v oblasti investic na tento účel vyčleněno téměř 20 milionů korun. „Bohužel se jedná o peníze z minulých období, takže to vlastně dokazuje, jaké má vedení naší městské části zpoždění,“ komentuje rozpočet Karel Ptáčník, předseda ČSSD na Praze 4. „Musím připomenout, že starosta Petr Štěpánek sliboval otevření koupaliště už v létě 2016 a pak v létě 2017. Nakonec se to stalo – zřejmě náhodou – tři měsíce před loňskými komunálními volbami. Navíc na koupališti stále běží jen zkušební provoz. Teď se tedy má rozjet takzvaná druhá etapa výstavby. Doufám, že se to stihne rychleji a že nebudou stříhat pásku těsně před volbami 2022,“ říká Karel Ptáčník.

Ve vystoupení Petra Horálka na zastupitelstvu také zaznělo, že to byla právě sociální demokracie, která v srpnu 2014 hlasovala pro nákup koupaliště od soukromého podnikatele, který nechal parcely zpustnout. „Připomněl jsem, že někteří současní členové rady nepodpořili nákup koupaliště, ačkoliv se touto investicí rádi chlubí. Naopak sociální demokraté v zastupitelstvu Hlavního města Prahy opakovaně hlasovali pro dotaci, která pokryla významnou část nákladů,“ komentuje Petr Horálek. Ohledně koupaliště se bohužel objevila jedna negativní zpráva v (aktuálním) únorovém časopise Tučňák. Pracovníci městské společnosti 4-Majetková prý „brutálním“ způsobem ořezali stromy v celém areálu. To není dobrý start do druhé etapy výstavby.

Chodníkový program vázne

Jedním z důležitých volebních slibů všech stran a hnutí bylo zvyšování kvality chodníků, včetně zajišťování jejich bezbariérovosti. „V tomto směru radnice za posledních několik let výrazně nepokročila. Bohužel ani letos to nebude lepší. Když se podíváte do návrhu rozpočtu, tak objem prostředků na tento účel výrazně klesá. Totéž se týká výstavby nových parkovacích míst. A důvod? Podle koalice to je špatná spolupráce s Technickou správou komunikací, tedy organizací Hlavního města Prahy, která spravuje většinu chodníků v naší městské části. Podle mě je to ale výmluva. Slyšel jsem říkat Piráty, že oni se s magistrátem domluví skoro na všem, když mají svého primátora,“ kritizuje tuto část rozpočtu Petr Horálek.

V oblasti investic v kapitole Doprava dochází v rozpočtu k meziročnímu poklesu o 23 procent. U chodníkového programu a budování parkovacích míst rozpočet oproti roku 2018 klesá dokonce o 36 procent. V absolutním vyjádření to znamená pokles o téměř 8 milionů korun. Oficiální vysvětlení zní, že „záměrem Prahy 4 je opravovat pouze chodníky ve vlastnictví městské části“.

Rostou výdaje na platy a PR

Pokud někde peníze v rozpočtu opravdu výrazně rostou, je to ve mzdové oblasti. „Nevím, zda to veřejnost postřehla, ale v současnosti máme rekordní počet uvolněných zastupitelů, které si městská část platí na plný pracovní úvazek,“ uvádí předseda místní ČSSD Karel Ptáčník. „Díky tomu meziročně vzrostou výdaje na platy o 18 procent. V korunách to dělá výdaje ve výši 21,4 milionu. Abychom byli spravedliví, jsou v tom zahrnuté i odměny pro členy komisí z řad veřejnosti,“ dodává Karel Ptáčník.

K nárůstu dochází i u časopisu Tučňák, který opozice dlouhodobě označuje za hlásnou troubu radnice. Na tento účel půjde 2,96 milionu místo loňských 2,5 milionu korun. Nárůst tak činí 18 procent. Podle důvodové zprávy za to může dražší distribuce, tedy služby České pošty. „Dražší distribuci dokážu pochopit. Ale úroveň časopisu Tučňák je příšerná. Nemluvím ani tak o kvalitě papíru jako o propagandistických textech oslavujících práci radních a záplavě fotografií usměvavých politiků,“ kritizuje Karel Ptáčník a dodává, že místo časopisu tak lidé dostávají do schránek reklamu, placenou ovšem z našich daní.

Děti se ve škole pečou pod střechou

Závěr veřejného vystoupení Petra Horálka k rozpočtu na zasedání zastupitelstva patřil budově základní školy Táborská v Nuslích. „V této škole jsem jako žák v sedmičce prožil sametovou revoluci, chodím tam pravidelně volit a asi deset let jsem zde pracoval ve školské radě. Těsně před tím, než jsem byl ze školské rady novým vedením Prahy 4 odvolán, tak si zástupci učitelů i rodičů stěžovali na velká vedra v nejvyšším patře budovy, tedy pod střechou. V červnu i v září se tam teploty šplhají ke třicítce. Když zase otevřou okna, ruší je projíždějící auta a tramvaje. Děti se tu tak doslova pečou při vyučování. Vyzval jsem tedy vedení městské části, aby v příštích letech investovalo do klimatizace, i když si uvědomuji, že to není ideální řešení. Ne každý klimatizaci dobře snáší. Jedná se ale jen o pár týdnů v roce,“ říká Petr Horálek.

V této souvislosti říká, že rada sice loni v prosinci odvolala členy školských rad, ale už se nenamáhala je o tom informovat – ani dopisem či e-mailem nebo přes sms. V době internetu a on-line komunikačních sítí je to zarážející. Obraz „otevřené a přátelské“ radnice, jak jej líčí někteří koaliční politici, tak dostává povážlivé trhliny.

V investicích se blýská na horší časy

V jedné věci se koalice a opozice na Praze 4 v oblasti rozpočtu ale shodne. Co se týče investic, bude stále obtížnější začínat velké akce. V důvodové zprávě v kapitole Rozpočtový výhled se dočteme mimo jiné, že objem kapitálových výdajů v dalších letech bude klesat s ohledem na zdrojové možnosti městské části. Nové investice budou spíše drobnějšího charakteru. Investice významnějšího charakteru budou podmíněné získáním prostředků z (evropských) fondů nebo z prostředků Hlavního města Prahy.

„Zatím dobíhají investiční akce z minulosti, takže to není na první pohled až tak vidět. Ale kromě převodů financí z minulých let jsou hlavním vlastním zdrojem pro investice převody z hospodářské činnosti. A ty dramaticky klesají. Ještě v roce 2014 byly ve výši přes 311 milionů korun, v letošním rozpočtu se už plánují jen na 65 milionů. A od roku 2021 mají trvale klesnout k 50 milionům. Pokud chce vedení radnice skutečně rozjet nějakou velkou investiční akci, má nejvyšší čas,“ upozorňuje Petr Horálek.

Za dětmi do „Klokánku“

Za dětmi do „Klokánku“

Dětské zařízení Klokánek, to bylo tématem návštěvy Klubu sociálně demokratických žen z Prahy 4. Nebyly to pouze ženy z Klubu, ale i další sympatizantky a sympatizanti Sociální demokracie, kteří přišli za dětmi a jejich tetami. 

 V úvodu nás přivítala sociální pracovnice, Zdeňka Hesová, která nás seznámila s provozem Klokánku, kde pracuje 9 žen a 1 muž = 28 dětí od 0 do 18 let. Dále kolegyně Lenka Jarmarová, PR a marketing, nás provedla Dětským centrem, které se skládá z 5 bytů, kde na nás čekaly děti s tetami. Tety zajišťují noční i denní péči, jako v rodině (mateřské školy, základní školy, kroužky atd.). 

Nepřišli jsme s prázdnou náručí, přinesli jsme dětem věci běžné potřeby, např. dětské pleny či polštáře, přikrývky, domácky pletené ponožky a také trička. Děti dostaly omalovánky, trička se zvířátky, obrázková pexesa a háčkovaná zvířátka (slon a žirafa). S radostí zkoušely trička nebo ukazovaly zvířátka na pexesech a trhaly pytle s polštářky. Děti měly z dárků velkou radost a s námi se rády vyfotografovaly.

V závěru návštěvy, předsedkyně Klubu, Mgr. Libuše Pešlová, předala poukázku v hodnotě 3. 880 Kč. Následně probíhala velmi aktivní diskuze nad problematikou provozu, a financemi Klokánku, kde jsou umisťovány odloučené děti od rodičů a dalších jemu blízkých osob. Jeho zřizovatelem je Fond ohrožených dětí z. s. Klokánek a má pověření k výkonu sociálně právní ochrany, udělené Magistrátem hl. m. Prahy. 

Mgr. Libuše Pešlová
předsedkyně SDŽ Praha 4