L. Kaucký: V Parlamentu se zaměřím na legislativu týkající se kultury

L. Kaucký: V Parlamentu se zaměřím na legislativu týkající se kultury

Český politik a historik Lukáš Kaucký (ČSSD) je od roku pražských zastupitelem a poslední tři roky zastává i funkci náměstka ministra zahraničních věcí ČR. Ve volbách do Poslanecké sněmovny nyní kandiduje z druhého místa na kandidátní listině pražské ČSSD. Pokud mu dají voliči důvěru, na co se jako poslanec zaměří? S kým by v Parlamentu nedokázal spolupracovat? Na tyto a další otázky odpovídal pro server Pražský patriot.
I když se řadíte mezi mladší politiky, jste už sedm let pražským zastupitelem, byl jste i radním. Další zkušenosti nabíráte v pozici prvního náměstka ministra zahraničí. Proč jste se rozhodl kandidovat do Poslanecké sněmovny, považujete se být připravený zastávat tento post?

V Poslanecké sněmovně bych chtěl využít svých dosavadních zkušeností z exekutivy, zejména z diplomacie, ale i z úrovně regionální politiky, kde se dlouhodobě v rámci pražského magistrátu věnuji oblastem kultury, cestovního ruchu, památkové péče a dopravy.

Jaké by v případě zvolení byly Vaše priority v dolní komoře Parlamentu?
Chtěl bych se změřit zejména oblast evropské legislativy a legislativy navázané na resort kultury. K mým prioritním záměrům v první fázi volebního období by určitě patřilo prosazení příslušných norem odstraňujících dvojí kvalitu potravin, ale i přísnější legislativa obecně více chránící spotřebitele. V oblasti kultury vnímám jako největší nedostatek dosud neschválenou novelu památkového zákona, či neexistující zákon o kultuře.

Pokud budete za necelé dva týdny skutečně zvolen, což se vzhledem k tomu, že jste číslo dvě na pražské kandidátce sociální demokracie, jeví jako pravděpodobné, budete nadále zvládat vykonávat funkci pražského zastupitele?
Práce magistrátního zastupitele je nesmírně zajímavá a pestrá, ale rovněž může být při plném nasazení i dost náročná. Osobně si neumím představit, že bych kombinoval obě tyto funkce už z důvodu časté termínové kolize zasedání Sněmovny a pražského Zastupitelstva.

Do voleb zbývají necelé dva týdny, jak finišujete v kampani? Kde se s Vámi mohou lidé setkat a seznámit se s Vašimi prioritami a programem?
Snažím se být každý den v kontaktu s voliči ať už v ulicích Prahy či na nejrůznějších setkáních a diskusích. Svoje názory pravidelně prezentuji na sociálních sítích (facebookový profil https://www.facebook.com/lukas.kaucky.39), poskytuji rozhovory, mé priority mohou voliči nalézt i na mém osobním webu www.lukaskaucky.cz.
Koalice se bude tvořit až po volbách, ale politici nešetří vzkazy ke konkurentům, s kým po volbách ano, s kým určitě ne. S jakými subjekty a lidmi byste si v nové Sněmovně dokázal spolupracovat a s kým ne?
V každé politické straně se najdou lidé, kteří jsou konstruktivní a berou svojí práci skutečně vážně. Ale osobně si neumím představit spolupráci s extrémistickými subjekty, jako jsou komunisté, Piráti či Okamurovci.

Kdybyste se měl pokusit objektivně zhodnotit, na co jste v posledních letech Vašeho působení v politice hrdý, čeho se vám podařilo dosáhnout?
Na pražském Magistrátu jsem osobně hrdý na stabilizování systému financování pražské kultury prostřednictvím nového grantového systému, který patří k nejpropracovanějším a nejtransparentnějším v Evropě. V oblasti zahraniční politiky jsem se snažil maximálně přispět k realizaci politiky ekonomické diplomacie efektivně podporující naše firmy na zahraničních trzích při získávání nových kontraktů.

Jaký očekáváte výsledek ČSSD na celostátní úrovní a jaký v Praze?
Výsledek si netroufám odhadovat. Pevně ale věřím, že se nám podaří přesvědčit voliče, že jim po čtyřech letech stabilní a úspěšné vlády umíme nabídnout pokračující prosperitu, která se musí rovněž promítnout do jejich životní úrovně.

Na předních místech pražské kandidátní listiny převažují třicátníci. ČSSD je spojována spíše se staršími voliči a byl toto záměr, abyste cílili i na střední a mladší generaci?
Důvodem proč jsou na čelných místech naší kandidátky třicátníci a čtyřicátníci je spíš postupná generační obměna v ČSSD, kdy starší zkušené politiky nahrazují mladší většinou přicházející z regionální nebo komunální politiky.

Rozhovor zveřejněn na webu Pražský patriot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>