Dominika Krejčová

Dominika Krejčová

Zastupitelka MČ Praha 4

Členka Kontrolního výboru MČ Praha 4

Členka Komise MČ Praha 4 pro řešení pohledávek

Členka ÚVV ČSSD Praha 4

Místopředsedkyně OVV ČSSD Praha 4

Předsedkyně MO ČSSD Praha 4

Email: dominika.krejcova@praha4.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Pavel Kadleček

Pavel Kadleček

Místopředseda OVV ČSSD Praha 4
Karel Ptáčník

Karel Ptáčník

Zastupitel MČ Praha 4
Pavel Traub

Pavel Traub

Volební manažer ČSSD Praha 4
Jiřina Růžičková

Jiřina Růžičková

Členka KVV ČSSD Praha 4