Dominika Krejčová

Dominika Krejčová

Zastupitelka MČ Praha 4

Členka Kontrolního výboru MČ Praha 4

Členka Komise MČ Praha 4 pro řešení pohledávek

Členka ÚVV ČSSD Praha 4

Místopředsedkyně OVV ČSSD Praha 4

Předsedkyně MO ČSSD Praha 4

Email: dominika.krejcova@praha4.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Karel Ptáčník

Karel Ptáčník

Zastupitel MČ Praha 4
Petr Horálek

Petr Horálek

Zastupitel MČ Praha 4
Karel Šplíchal

Karel Šplíchal

Zatupitel MČ Praha 4
Renata Bednářová

Renata Bednářová

Členka Komise MČ Praha 4 pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti