Jiřina Růžičková

Jiřina Růžičková

Členka KVV ČSSD Praha 4

Členka OVV ČSSD Praha 4

Členka Školské komise MČ Praha 4

Email: jiruzickova@seznam.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Karel Šplíchal

Karel Šplíchal

Zatupitel MČ Praha 4
Dominika Krejčová

Dominika Krejčová

Zastupitelka MČ Praha 4
Jiří Bodenlos

Jiří Bodenlos

Zastupitel MČ Praha 4
Petr Kyslík

Petr Kyslík

Člen Komise MČ Praha 4 pro dopravu