Jiřina Růžičková

Jiřina Růžičková

Členka KVV ČSSD Praha 4

Členka ČSSD Praha 4

Email: jiruzickova@seznam.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Pavel Kadleček

Pavel Kadleček

Člen OP ČSSD Praha 4
Petr Horálek

Petr Horálek

Zastupitel MČ Praha 4
Petr Kyslík

Petr Kyslík

Člen ČSSD Praha 4
Dominika Krejčová

Dominika Krejčová

Členka OP ČSSD Praha 4