Jiřina Růžičková

Jiřina Růžičková

Členka KVV ČSSD Praha 4

Členka ČSSD Praha 4

Email: jiruzickova@seznam.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Petr Horálek

Petr Horálek

Předseda ČSSD Praha 4
Pavel Traub

Pavel Traub

Volební manažer ČSSD Praha 4
Dominika Krejčová

Dominika Krejčová

Členka OP ČSSD Praha 4
Vladimír Špidla

Vladimír Špidla

Ředitel Masarykovy demokratické akademie