Karel Ptáčník

Karel Ptáčník

Zastupitel MČ Praha 4

Předseda OVV ČSSD Praha 4

Člen Komise MČ Praha 4 pro domy s pečovatelskou službou

Mail: karel.ptacnik@praha4.cz

Adresa:OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Karel Šplíchal

Karel Šplíchal

Zatupitel MČ Praha 4
Lukáš Kaucký

Lukáš Kaucký

Předseda Klubu zastupitelů ČSSD HMP
Petr Kyslík

Petr Kyslík

Člen Komise MČ Praha 4 pro dopravu
Michal Pícl

Michal Pícl

Místopředseda OVV ČSSD Praha 4