Karel Šplíchal

Karel Šplíchal

Zatupitel MČ Praha 4

Člen Výboru MČ Praha 4 pro bezpečnost

Člen Komise grantové, zahraniční a pro sport MČ Praha 4

Email: karel.splichal@praha4.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Petr Horálek

Petr Horálek

Zastupitel MČ Praha 4
Pavel Kadleček

Pavel Kadleček

Místopředseda OVV ČSSD Praha 4
Vladimír Špidla

Vladimír Špidla

Ředitel Masarykovy demokratické akademie
Lukáš Kaucký

Lukáš Kaucký

Předseda Klubu zastupitelů ČSSD HMP