Karel Šplíchal

Karel Šplíchal

Zatupitel MČ Praha 4

Člen Výboru MČ Praha 4 pro bezpečnost

Člen Komise grantové, zahraniční a pro sport MČ Praha 4

Email: karel.splichal@praha4.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Pavel Traub

Pavel Traub

Volební manažer ČSSD Praha 4
Vladimír Špidla

Vladimír Špidla

Ředitel Masarykovy demokratické akademie
Petr Kyslík

Petr Kyslík

Člen Komise MČ Praha 4 pro dopravu
Renata Bednářová

Renata Bednářová

Členka Komise MČ Praha 4 pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti