Karel Šplíchal

Karel Šplíchal

Zatupitel MČ Praha 4

Člen Výboru MČ Praha 4 pro bezpečnost

Člen Komise grantové, zahraniční a pro sport MČ Praha 4

Email: karel.splichal@praha4.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Renata Bednářová

Renata Bednářová

Členka Komise MČ Praha 4 pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti
Dominika Krejčová

Dominika Krejčová

Zastupitelka MČ Praha 4
Jiří Bodenlos

Jiří Bodenlos

Zastupitel MČ Praha 4
Lukáš Kaucký

Lukáš Kaucký

Předseda Klubu zastupitelů ČSSD HMP