Karel Šplíchal

Karel Šplíchal

Zatupitel MČ Praha 4

Člen Výboru MČ Praha 4 pro bezpečnost

Člen Komise grantové, zahraniční a pro sport MČ Praha 4

Email: karel.splichal@praha4.cz

Adresa: OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Michal Pícl

Michal Pícl

Místopředseda OVV ČSSD Praha 4
Pavel Kadleček

Pavel Kadleček

Místopředseda OVV ČSSD Praha 4
Renata Bednářová

Renata Bednářová

Členka Komise MČ Praha 4 pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti
Karel Ptáčník

Karel Ptáčník

Zastupitel MČ Praha 4