Michal Pícl

Michal Pícl

Místopředseda OVV ČSSD Praha 4

Člen představenstva Masarykovy demokratické akademie

Předseda Ústřední odborné komise ČSSD pro evropské záležitosti

Člen Národohospodářské komise ČSSD

Místopředseda MO 03 ČSSD Praha 4

Web: www.michalpicl.cz

Email: picl.michal@gmail.com

Adresa: OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Dominika Krejčová

Dominika Krejčová

Zastupitelka MČ Praha 4
Jiří Bodenlos

Jiří Bodenlos

Zastupitel MČ Praha 4
Jiřina Růžičková

Jiřina Růžičková

Členka KVV ČSSD Praha 4
Renata Bednářová

Renata Bednářová

Členka Komise MČ Praha 4 pro kulturu, volný čas a náboženské společnosti