Michal Pícl

Michal Pícl

Místopředseda OVV ČSSD Praha 4

Člen představenstva Masarykovy demokratické akademie

Předseda Ústřední odborné komise ČSSD pro evropské záležitosti

Člen Národohospodářské komise ČSSD

Místopředseda MO 03 ČSSD Praha 4

Web: www.michalpicl.cz

Email: picl.michal@gmail.com

Adresa: OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Karel Ptáčník

Karel Ptáčník

Zastupitel MČ Praha 4
Karel Šplíchal

Karel Šplíchal

Zatupitel MČ Praha 4
Pavel Kadleček

Pavel Kadleček

Místopředseda OVV ČSSD Praha 4
Lukáš Kaucký

Lukáš Kaucký

Předseda Klubu zastupitelů ČSSD HMP