Petr Horálek

Petr Horálek

Zastupitel MČ Praha 4

Člen Finančního výboru MČ Praha 4

Člen Komise MČ Praha 4 pro sociální bydlení

Místopředseda OVV ČSSD Praha 4

Email: petr.horalek@gmail.com

Adresa: OVV ČSSD Praha 4, Hvězdova 1594/19, 140 00 Praha 47

NAŠI LIDÉ

Pavel Kadleček

Pavel Kadleček

Místopředseda OVV ČSSD Praha 4
Jiřina Růžičková

Jiřina Růžičková

Členka KVV ČSSD Praha 4
Karel Ptáčník

Karel Ptáčník

Zastupitel MČ Praha 4
Michal Pícl

Michal Pícl

Místopředseda OVV ČSSD Praha 4