Koalice neumožnila veřejnou debatu o Táborské

Koalice neumožnila veřejnou debatu o Táborské

Zaniknou v Táborské a dalších nuselských ulicích stovky parkovacích míst? Jsou nutné širší chodníky i za tu cenu, že se automobily přesunou na tramvajové pásy? Chceme vznik dalších tramvajových zastávek? Podpoříme zrušení podjezdů pod magistrálou v ulicích Táborská a Na Veselí? Nejen o těchto otázkách chtěla sociální demokracie debatovat na mimořádném zastupitelstvu Prahy 4, které se konalo v pátek 7. dubna 2017. Nejednalo se o věc akademickou, ale o přímou reakci na „Koncepční studii ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí, Soudní“, kterou 28. února 2017 schválila rada hlavního města Prahy. Tato studie se podle usnesení stala „závazným podkladem“ pro projektovou přípravu investiční akce rekonstrukce Táborské ulice.

Debata na Praze 4 se ale nekonala, ani jeden koaliční zastupitel tento bod programu nepodpořil. Někteří si alibisticky vytáhli hlasovací karty, aby pro protokol předstírali nepřítomnost, jiní se „jen“ zdrželi, část dokonce ani nehlasovala. Tento postoj mě mrzí zejména od kolegů z ODS, kteří v listopadu loňského roku svolali svoje vlastní, stranické setkání s občany na stejné téma. Nyní se mohli prezentovat oficiálně, na půdě samosprávného orgánu. Obdobně mě zklamali (nikoli však překvapili) zástupci Trojkoalice, kteří svůj volební program postavili na tom, že otevřou radnici občanům a budou s nimi veřejně a dopředu probírat nejdůležitější věci. Opět ale dali přednost jednání za zavřenými dveřmi – stejně jako například u regulace hazardu nebo zón placeného stání.

Vedení Prahy 4 reagovalo pět minut po dvanácté

Koaliční zastupitelé budou možná argumentovat, že za Prahu 4 se ke koncepční studii vyjádřila už 8. března rada městské části, když přijala zásadní nesouhlas. Jenže usnesení zastupitelstva má mnohem vyšší politickou sílu než usnesení rady. A o rekonstrukci nuselských ulic rozhoduje pouze a jenom vedení hlavního města Prahy. Abyste mohli zastavit či revidovat rozjetý projekt, potřebujete jednat se zástupci rady hlavního města. Když u toho disponujete rozhodnutím zastupitelstva, držíte silnější kartu.

Rada Prahy 4 navíc celý rok čekala, než se odhodlala k činu. Snad si pamatujete, že studie byla prezentována v ulicích na velkých panelech už loni na jaře. V médiích tehdy rezonoval výrok starosty Prahy 4 Petra Štěpánka o odstranění podjezdů pod magistrálou, kterou přirovnal k berlínské zdi rozdělující náměstí Hrdinů. Nakonec se rada vyjádřila „pět minut po dvanácté“, tedy po rozhodnutí rady hlavního města, navíc těsnou většinou 5:4. Rovněž komise územního rozvoje a výstavby, poradní orgán rady, se vyjádřila až letos v březnu, navíc mimo dopředu ohlášený program, takže veřejnost ani netušila, že se o Táborské bude jednat.

Chceme zachovat parkovací místa a tramvaj na Pankrác

Ale zpět k mimořádnému dubnovému zastupitelstvu. Sociální demokraté připravili na konstruktivní návrhy jak upravit koncepční studii. V usnesení, které jsme poslali den předem všem zastupitelům, jsme jasně deklarovali, že odmítáme rušení parkovacích míst a nesouhlasíme s přesunem automobilové dopravy na tramvajové pásy. Dále jsme doporučili připravit variantu převedení silničního provozu na magistrále mezi Táborskou a Hvězdovou do podzemního tunelu (tuto myšlenku jsem prezentoval v listopadovém Tučňáku). Co se týče tramvajového provozu, podpořili jsme vznik zastávky Kotorská a přesun zastávky Pražského povstání blíže k metru, stejně tak i výstavbu nové tratě až ke stanici metra Pankrác. Náš zastupitelský klub v čele s jeho předsedou Petrem Horálkem také již začal jednat s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem o revizi koncepční studie tak, aby investiční akce byly opravdu ve prospěch většiny obyvatel Nuslí. Nesedíme jen s rukama v klíně, ale makáme pro čtyřku.

Ing. Jiří Bodenlos

Text vyšel v časopise Tučňák 05/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>