Další mrakodrapy na Pankráci vyvolávají vášně

Další mrakodrapy na Pankráci vyvolávají vášně

Kde najdete pražský Manhattan? Přece na Pankráci, kde se tyčí jedna výšková budova vedle druhé. A podle developerů jich tam stojí stále málo, protože chtějí dál stavět. Největším plánovaným projektem na Praze 4 je již několik let rezidence Park Kavčí Hory, který má vzniknout mezi parkem Na Pankráci a budovami České televize. Byla to právě sociální demokracie, která březnu 2016 upozornila občany na chystanou stavbu a uspořádala tehdy veřejné shromáždění na toto téma.

Vypadne Praha ze seznamu UNESCO?

Od té doby uplynuly více než tři roky. Developer si jde stále za svým, tvrdě a nekompromisně. Někteří politici z tehdejšího vedení radnice Prahy 4 v minulém funkčním období upozorňovali na dojednané výhody projektu, zejména nové prostory pro mateřskou školku a zdravotnické zařízení, novou veřejnou zeleň, výstavbu retenční nádrže pro zalévání rostlin v parku Na Pankráci, průhledy mezi domy apod. Mluvili také o prestižním jméně architekta Pleskota a o tom, že developer mohl naplánovat ještě hustší zástavbu a že vlastně kultivuje zanedbanou parcelu, která je dlouhodobě vedena jako stavební.

O nevýhodách mluvila hlavně opozice, v první řadě ČSSD, která podnítila zdejší obyvatele k sepsání petice proti konkrétnímu návrhu projektu. Podepsalo ji během pár týdnů přes tři tisíce lidí. Vadilo jim, že vznikne pět věžáků o výšce 68 metrů, což ohrozí nejen panorama Prahy, ale současně i nastolí otázku vyškrtnutí Prahy ze seznamu kulturních památek UNESCO. Dále se lidé obávali – a stále obávají – navýšení automobilové dopravy v okolních ulicích, zhoršení parkování a v neposlední řadě devastaci parku Na Pankráci kvůli sevření mezi mrakodrapy a zvýšení počtu návštěvníků. Část zdejších obyvatel kritizovala i skutečnost, že nová zeleň představuje fakticky jen vnitroblok rezidence, který se bude večer zamykat. Padaly i spekulace, že do nových bytů se kvůli vysokým cenám postěhují především cizinci. Dnes už zastupitelé mluví jinak. Pokud se veřejně k projektu vyslovují, vždy zdůrazní negativní dopady. Pokud někdo smýšlí odlišně, nechává si svůj postoj pro sebe. Zdálo by se, že sociální demokraté mohou být spokojení. Jejich argumenty zdánlivě vyhrály. Jenže pouhá slova developera nemohou zastavit.

Komise nemá vliv na správní řízení

Naposled se o projektu Park Kavčí Hory jednalo na radnici Prahy 4 na zasedání komise pro územní rozvoj dne 2. září. Zástupci developera ukázali další vizualizace, obyvatelé Pankráce zopakovali své výhrady a politici dali najevo svůj nesouhlas, projevený nakonec v usnesení. Znovu se mluvilo o tom, že věžáky jsou moc vysoké, že park Na Pankráci nebude od nových mrakodrapů oddělen komunikací, že ulice Pujmanové získá fakticky hradbu a že developer v rámci salámové metody rozdělil projekt na dvě etapy, aby měl jednodušší správní řízení (v první etapě vzniknou „jen“ tři věžáky). Jedna přítomná zastupitelka a členka komise pro územní rozvoj se přiznala, že „dosud žila v bludu“, protože až nyní pochopila, jak se zelený vnitroblok rezidence bude na noc zamykat. Jako by snad neseděla v minulosti v zastupitelstvu, kdy se o tom výslovně mluvilo (viz útržky ze stenozáznamu níže).

Jenomže pozor, usnesení komise nemá na stavební řízení a vydání stavebního povolení žádný vliv. Jedná se pouze o poradní orgán rady městské části. A dokonce ani usnesení rady nebo zastupitelstva Prahy 4 samy o sobě výstavbu nezastaví. Celou věc mají v rukách státní úředníci. Samospráva může tento proces ovlivňovat především přes uplatňování námitek a podáváním odvolání ve správním řízení. Konají tak naši současní vládci na radnici?

Držíme lidem na Pankráci palce

„Lidé na Pankráci už na politiky příliš nespoléhají. Svoje připomínky k developerským projektům už raději podávají sami prostřednictvím bytových družstev nebo občanských sdružení. A my jim v tom dál pomáháme. Každopádně je úsměvné, že někdejší zastánci výstavby najednou obrátili a přejali argumentaci sociálních demokratů. Držíme lidem na Pankráci palce,“ komentuje kauzu předseda místní ČSSD Karel Ptáčník.

Zajímá vás, jak se výstavbě rezidence Park Kavčí Hory vyjadřovali politici před třemi lety? Připomeňte si s námi jejich výroky ze zasedání zastupitelstva Prahy 4 ze dne 8. dubna 2016. Tehdy se řešila petice občanů proti developerskému projektu. A projednávala se skoro utajeně. „Rada městské části s tehdejší koalicí Zelených, ODS a přeběhlíků z hnutí ANO, kteří mimochodem dnes oblékají dres hnutí STAN, zařadila petici jako bod programu zastupitelstva až na poslední chvíli. Informace byla zveřejněna pouhých 24 hodin před zasedáním. Dokonce ani nepozvali členy petičního výboru na zastupitelstvo. Udělali to podle mě kvůli tomu, aby dorazilo co nejméně lidí. Naštěstí zafungovala komunikace mezi starousedlíky a účast byla hojná. A to se o petici jednalo v pátek odpoledne,“ vzpomíná na zasedání tehdejší předseda klubu zastupitelů ČSSD Petr Horálek.

A co kdo opravdu říkal? Stačí nahlédnout do stenozáznamu, který je stále k dispozici na webových stránkách městské části. Vybíráme některé z výroků tehdejších zastupitelů:

Radní pro územní rozvoj Alžběta Rejchrtová (Strana zelených):

„Tato petice [proti projektu] vznikla z iniciativy sociální demokracie.“

„Soutěž vyhrál uznávaný architekt Jiří Pleskot. Vyhrál to na základě toho, že jednou z podmínek té soutěže bylo vytvořit velký zelený prostor.“

„V petici bylo také, že dojde k devastaci parku [Na Pankráci],… že v podstatě zmizí zelené plochy a že lidé – správně – požadují nedotčenost toho parku. Tím, že my tam budeme mít retenční nádrž [vybudovanou developerem], tak budeme vodu, která jde ze střech, zadržovat a využívat, pokud tento projekt bude realizován, k závlaze parku.“

Zastupitel Petr Horálek (ČSSD):

„Chodili jsme po ulicích, vylepovali plakáty, upozorňovali jsme lidi na výstavbu, mluvili jsme s nimi [na veřejném setkání] a ukazovali jim, co vlastně bylo prezentováno na komisi územního rozvoje a výstavby. Nenašli jsme jednoho jediného člověka, který by s tím projektem souhlasil. Všichni byli proti.“

„Nám jako sociálním demokratům vadí, že developerský projekt negativně zasáhne do zeleně i do provozu parku. Vadí nám pět obřích věží o výšce 68 metrů. Vadí nám, že část aut, které projekt přitáhne, zůstane v ulicích.“

„Zazněla poznámka [od investora na komisi územního rozvoje], že park Na Pankráci není využívaný, že developerský projekt park oživí. Vy, co sem do parku chodíte, tak ale víte, že naopak je využívaný, zvláště v létě a o víkendech.“

„Naším cílem je, aby výstavba, která tam proběhne, měla co nejmenší negativní dopad na obyvatele Pankráce. A tento projekt pěti obřích věží a vnitrobloku, který se tváří jako nový park, přestože bude v nějakých hodinách uzavřen a nebude otevřen nonstop, není podle nás do tohoto prostoru vhodný.“

Zastupitel Jiří Bodenlos (ČSSD):

„Já jsem očekával, že když přijde takovýto projekt na Prahu 4, tak se dočká absolutního zamítnutí… A ono ne. Koukal jsem na komisi výstavby a říkal jsem si, tak co pane Slanino, paní Rejchrtová, paní Jelínková, budete křičet, jak je to špatně? A ticho. Za celou tu dobu konání komise tam promluvili dvě tři slova.“

„Za sebe musím říct, že s tímto projektem nesouhlasím nejenom kvůli Praze 4, ale i proto, že tato stavba zasahuje do panoramatu celé Prahy.“

„Když jsem na minulém zastupitelstvu seděl a měl jsem interpelaci na pana starostu [Petra Štěpánka ze Strany zelených] ve stylu, souhlasíte s tímto projektem, nebo nesouhlasíte, podporujete tento projekt – ano, nebo ne? Nedostal jsem odpověď.“

Zastupitelka Petra Rejchrtová (Strana zelených, dnes nezávislá za Piráty):

„Za sebe můžu říct k tomuto obytnému projektu, že se domnívám, že celá tato akce je projednávána velice předčasně. Tady měla probíhat dlouhodobá diskuze. Že se to dostalo na mimořádné zastupitelstvo, to je prostě dílo, které jaksi tomu porozumění velice, ale velice uškodilo.“

Zastupitelka Marie Jelínková (nezávislá za Stranu zelených, dnes nezávislá za Piráty):

„Na komisi územního rozvoje jsem projekt nepodporovala, pouze jsem vyslechla přednášejícího, když ten projekt byl prezentován, což ovšem neznamená, že jsem ho podporovala.“

„Všichni členové komise [územního rozvoje] víme, že si nás Central Group zval jako lištičky do svého sídla, aby nás… o genialitě svého projektu přesvědčoval.“

Zastupitel Daniel Kunc (Strana zelených):

„Samozřejmě chápu, že občanské sdružení bojuje proti jakékoliv výstavbě, ale radnice toto nemůže dělat. Radnice není v takové pozici, aby mohla veškeré projekty odmítat… Protestovat proti všemu je samozřejmě možné, ale otázka je, jestli to povede k úspěchu.“

Petici proti projektu můžete podepsat na stránkách:

https://www.petice.com/petice_proti_rpkh_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>