Jak radnice tancuje kolem Hodkoviček

Jak radnice tancuje kolem Hodkoviček

Vzbouření na vsi. Tak na mě působí odpor občanské veřejnosti proti plánovanému developerskému projektu Hodkovičky Nad řekou. A Hodkovičky svou zástavbou zatím připomínají spíše vesnici než město. Petici proti projektu (nikoli proti výstavbě obecně) už podepsalo asi tři tisíce lidí. Názor vedení Prahy 4 na tento projekt jste si mohli přečíst v lednovém Tučňáku 2017 na stranách 6 a 7. Marně jsem na redakční radě navrhoval, aby do textu byly zařazeny i postoje občanských spolků z Hodkoviček, aby se článek přepracoval a případně odložil. O mém návrhu se nedalo ani hlasovat! Článek sice zmiňoval petici občanů, ale vůbec nevysvětlil, na co si lidé stěžují.

Petenti především požadují snížení kódu míry využití území, aby projekt více respektoval charakter okolní zástavby. To znamená, aby zamýšlené domy měly menší kapacitu a výšku. Dále lidé chtějí, aby projekt prošel procesem EIA, tedy procesem posouzení vlivu na životní prostředí. A v neposlední řadě občanská sdružení vyzývají radu městské části, aby ve správním řízení uplatnila námitky k ochraně zájmu obce a zájmu občanů a vyčerpala všechny zákonné opravné prostředky pro zastavení záměru v navrženém rozsahu.

Neskočili jsme developerovi na špek

Na zastupitelstvu Prahy 4 v prosinci 2016 se zastupitelé i občané ptali, zda investor již splnil všechny podmínky, které mu v červnu 2016 uložila rada. Většina vystupujících se shodla, že se tak nestalo. Zaprvé obě etapy projektu nebyly společně posouzeny procesem EIA. Zadruhé územní řízení pro první etapu nezahrnuje plánovanou mateřskou školku. Zástupce investora však opakovaně tvrdil, že vše je splněno. Pan starosta se přímé odpovědi vyhnul, paní radní pro územní rozvoj se k tomu na mikrofon nevyjádřila vůbec – viz stenozáznam na webu městské části. Zastupitelé pak v hlasování dali najevo, že developerovi nevěří, protože podle nich všechny podmínky splněny nebyly.

Za klub ČSSD jsem při té příležitosti položil mimo jiné dvě klíčové otázky. Proč radnice ve spolupráci s investorem pořádá veřejné slyšení s občany až pět dní po té, co byla smlouva s investorem schválena (a prý i podepsána!) radou městské části? Z logiky věci by přece měl být postup obrácený, pokud radnice myslí dialog vážně. A proč rada nevyslyšela usnesení své vlastní odborné komise územního rozvoje a výstavby (z 5. 12. 2016), ve kterém se požaduje projednat stavební záměr znovu od začátku? Dostalo se nám bohužel jen mlhavých a vyhýbavých odpovědí.

Navrhli jsme odvolat radní pro územní rozvoj

Proto náš klub hlasoval pro návrh, aby rada vydala nesouhlasné stanovisko k projektu firmy FINEP do územního řízení a celý záměr projednala znovu s občany v komisích. Bohužel pro usnesení hlasovali jen zastupitelé ČSSD a TOP 09. Dále jsme dospěli k závěru, že paní radní pro územní rozvoj naprosto nezvládla komunikaci s občany v Hodkovičkách (ale ani na Pankráci u projektu Rezidenční park KAVČÍ HORY), a proto jsme navrhli její odvolání z funkce. Koaliční hlasy ji však podržely.

Jak to bylo s úpravou územního plánu

Abychom si nalili čistého vína, je třeba se vrátit do minulosti. V dubnu 2008 projednávalo zastupitelstvo Prahy 4 podněty ke změnám územního plánu. Součástí velkého komplexu návrhů, který předložil tehdejší starosta Pavel Horálek a během rozpravy rozsáhle vysvětloval tehdejší předseda komise pro územní rozvoj Zdeněk Kovářík (oba z ODS), byla i změna „skleníků“ v Hodkovičkách. Z funkčního vymezení „zahradnictví“ se mělo stát území „všeobecně obytné“ a „všeobecně smíšené“. Klub ČSSD, včetně autora tohoto textu, návrh podpořil. Jsou tu však čtyři důležitá „ale“. Zaprvé – hlasování mělo doporučující charakter, protože zastupitelstvo Prahy 4 nemá pravomoc měnit územní plán. Zadruhé – hlasovalo se o mnoha desítkách změn na území celé Prahy 4 v jednom usnesení. Zatřetí – návrhy v této fázi ještě neobsahovaly kódy míry využití území (tedy maximální rozsah výstavby). Začtvrté – ČSSD tehdy byla jak na Praze 4, tak na hlavním městě Praze v opozici, takže její hlasy pro přijetí usnesení nebyly klíčové.

Když se o úpravě funkčního vymezení „skleníků“ hlasovalo „naostro“ na zastupitelstvu hlavního města Prahy (3. 6. 2010, usnesení č. 38/51), byla již ČSSD z drtivé většiny proti, nebo se zdržela. (Navržená úprava území se mezitím za dva roky pozměnila a upřesnila.) Hlasování se tehdy účastnili i tři zastupitelé Prahy 4, z toho dva hlasovali pro, jeden se zdržel. V rozpravě k tomuto bodu vystoupila řada zastupitelů i občanů – ani jeden z nich se o Hodkovičkách nezmínil. (Vše lze doložit na webu hlavního města Prahy.) Zmiňuji se o tom proto, abyste si dali do správného kontextu některé aktuální výroky vedení radnice Prahy 4.

A řečnická otázka na závěr. Vážení obyvatelé Prahy 4, nemáte také pocit, že nám tu po volbách 2014 začali vládnout developeři? Kdyby teď vzniklo občanské sdružení nebo akciová společnost 4-Developerská, mě by to věru nepřekvapilo.

Ing. Petr Horálek

Článek vyšel v časopise Tučňák 02/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>