P. Traub: Strana plná vizí, ověřených praxí

P. Traub: Strana plná vizí, ověřených praxí

ČSSD za svou historii zažila mnoho vzestupů a pádů, za svůj život dokázala mnohokrát prokázat, že je stranou schopnou vládnout a přijímat úděl vládnoucí strany, rozhodovat, pracovat. Některá rozhodnutí však nebyla ta správná a někdy i lidé, kteří jinak ve svém povolání obratní zklamali, a to jak veřejnost, tak i vnitřní členskou základnu.

Jako člen, který od svých 18. let zažívá veškeré dění ve straně již druhé desetiletí musím konstatovat, že na tom ČSSD není zrovna dobře. Cítím vnitřní boj o narovnaní věci, boj o místo na slunci. Boj na demokratickém kolbišti, boj o hodnoty a o to, proč a z jakých příčin tu vlastně socdem je. Tento boj vnímám jako impulz k životu a k tomu, dokázat, že naše strana paří na radnice a magistráty, ČSSD by měla být tou stranou, která přináší témata, která jiní nevnímají a neříkají, ale zároveň by měla, a to chci zdůraznit, vědět, proč tu je a v tom samotném základu – „Jediná strana, která skutečně pomáhá lidem“ toto je to základní a dlouhodobé téma a poslání, pomáhat větším i menším skupinám, nikoliv zvýhodňovat, ale narovnávat, rozvíjet lidský potenciál.

Zajistit, že lidé mají svá práva, práva která jsou nedotknutelná, ale zároveň i lidem dát tu možnost o právech rozhodovat a utvářet takový hodnotový rámec, aby demokracie byla symbolem a funkčním organismem zároveň. Nemluvím zde jen o výchově dětí ve školách, ale o celkovém statusu společnosti. Naše vnitřní šarvátky někdy mohou znepokojit, ale výsledkem je právě ten vnitřní boj o suverenitu a o hodnoty. ČSSD v Praze přichází se zásadními tématy jako MHD zdarma a dostupné bydlení, plus mnoho dalších sekundárních, ne tak mediálně výrazných ale i přesto důležitých témat.

My na Praze 4 k tomu přidáváme například školní obědy pro děti zdarma. Jsme si vědomi, že tento primární aspekt tedy socializace děti ve společnosti ostatních dětí při jídle je nepopiratelným prvkem, který přispívá k rozvoji děti. Máme mnoho pozitivních myšlenek a je před námi mnoho práce a není to jen boj o zahloubení 5. května, těch témat je spoustu, všímáme si i drobných detailů, například jízdy na kole v parcích, kde se mezi koly proplétají malé děti, ale i opravy chodníků, které trpí když se po zásahu síťařů neupraví a máme tu jednu záplatu za druhou.

V médiích byl náš program, náš revoluční program plný vizí znegován na formu „výprodeje“, to nejsou slevy to je náš odvážný propracovaný přístup a vize společnosti. Nic totiž není zdarma, za vše se musí zaplatit, a my si připravili nástroje, jak na to. Zaleží jen na Vás, zda dáte prostor vizionářům a nebo zase nalítnete těm, kteří například v minulosti bytový fond rozprodali a teď ho chtějí vytvářet, či těm, kteří chtějí řešit dopravu, ale na úkor zeleně nedovolí kopnout do země.

Jsme strana, která skutečně pomáhá lidem.

Jsme Česká strana sociálně demokratická.

Mgr. Pavel Traub

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>