Proč jsem navrhnul nulovou toleranci kasin

Proč jsem navrhnul nulovou toleranci kasin

Hazard je nešvar. Hazard devastuje životy rodin a ničí charakter. Hazard způsobuje závislost. Hazard může být napojen na organizovaný zločin a pouliční kriminalitu. Hazard představuje legální podnikání. I takové výroky a argumenty jsme slýchávali v rámci přípravy další regulace heren a kasin v Praze. Zastupitelstvo hlavního města nakonec přijalo rozhodnutí na svém zasedání 26. listopadu 2015. V případě Prahy 4 jsme zvolili nejsilnější variantu – tedy nulovou toleranci jak vůči hernám, tak kasinům.

Dobře vím, že v posledních komunálních volbách byla regulace hazardu silným tématem. Obyvatelé Prahy 4 se na kandidáty obraceli s požadavkem na zrušení té či oné herny, toho či onoho kasina. Jako argument uváděli častý výskyt podivných osob ohrožujících veřejný pořádek, ale i nebezpečí hazardu jako takového. Nejvíce kritických hlasů jsem zaznamenal na sídlišti Krč v okolí ulice Štúrova a v lokalitě Nuselská – náměstí Bratří Synků.

Hazard vadí dlouhodobě

Věřím, že na radnici Prahy 4 přišlo hodně dopisů od občanů s podobnými stížnostmi. Stejně tak akceptuji argumenty pana starosty Petra Štěpánka, že řada společností podnikající v hazardu může odvádět část svého zisku nikoli na veřejně prospěšnou činnost, jak jim ukládá zákon, ale do uměle vytvořených a jimi ovládaných firem. Souhlasím s ním, že výroční zprávy BIS varovaly, že mezinárodní organizovaný zločin může do ČR převést své aktivity související s hazardem. Na druhou stranu je pravda, že v hazardu působí i slušní podnikatelé a ne každé kasino má vazbu na kriminalitu, naopak může mít pozitivní vliv na cestovní ruch.

Rada městské části Praha 4 – patrně s přihlédnutím k výše uvedenému – v dubnu 2015 vybrala sedm kasin, u kterých doporučila pokračování v jejich činnosti. U zbývajících dvaceti navrhla zrušení. Bohužel už do svého usnesení neuvedla, na základě jakých kritérií tak rozhodla. Podle mého názoru tak hrozilo, že majitelé nebo provozovatelé zrušených kasin by se u soudu domáhali zrušení takovéto regulace a po hlavním městu Praze by žádali vyplacení náhrady škody. Vedení městské části ale na svém usnesení trvalo i v listopadu, a proto jsem předložil návrh na nulovou toleranci. Pro ten pak hlasovalo 40 zastupitelů z 65 (pro schválení bylo potřeba 33). Za daných okolností to považuji za lepší řešení než zachování všech 27 kasin, což také hrozilo.

Spořilov a Nusle si oddechnou

Osobně jsem rád, že zaniknou kasina v ulici Hlavní na sídlišti Spořilov a kasino na náměstí Bratří Synků (u tramvajové točny, v řadovém bytovém domě), která podle usnesení rady městské části měla zůstat. Jako obyvatele Prahy 4 mě také mrzí, že o regulaci hazardu neproběhla debata na místním zastupitelstvu, kde by se k tématu mohla vyjádřit i veřejnost. Svůj příspěvek bych ale chtěl zakončit pozitivně. Proto mi dovolte, abych poděkoval zastupitelům hlavního města Prahy, kteří můj návrh podpořili. Jedná se o všechny mé kolegy z klubu ČSSD (celkem osm hlasů), dále všech osm zastupitelů z klubu Trojkoalice, jedenáct zastupitelů z TOP 09, pět zastupitelů z hnutí ANO 2011, všechny čtyři zastupitele z klubu KSČM a čtyři nezávislé, resp. nezařazené zastupitele. Ukázali jsme lidem, že volby mohou změnit zásadní věci v životě města.

PhDr. Lukáš Kaucký, zastupitel hlavního města Prahy (ČSSD)

Článek vyšel v časopise Tučňák (1/2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>