Projekt domova pro seniory Hudečkova: Mimořádně mimořádné

Projekt domova pro seniory Hudečkova: Mimořádně mimořádné

Proč tak najednou? Uprostřed letních dovolených se svolává mimořádné jednání Komise zdravotně sociální a rodinné politiky Prahy 4. Na programu je projekt domu pro seniory Hudečkova. Přitom se i sami členové komise ozývají, že netuší, o jaké podobě projektu bude vlastně řeč.

Má to snad být projekt, na kterém v předminulém volebním období pracovali odborníci úřadu pod dohledem našeho tehdejšího zastupitele a dlouholetého ředitele Ústavu sociálních služeb Prahy 4 Miloše Hájka. Hodně se tehdy stihlo do voleb 2014, ale nové vedení Prahy 4 se rozhodlo odvedenou práci založit do šuplíku, ať se na ni práší. „Projekt byl zpracovaný a stál přes tři miliony. Byl dotažený do fáze vydání stavebního povolení, což se ale před volbami nepovedlo. A pak přišli Zelení a starosta Štěpánek dělal vše pro to, aby se to nerealizovalo,“ říká Hájek.

V opozici v zastupitelstvu i teď mimo zastupitelstvo ale dál hlídáme, co se s projektem děje. Jeho budoucnost totiž vždy zajímala starší občany Prahy 4. Nejde totiž jen o veřejné peníze, které se mohou zbytečně „vyhodit do kanálu“. Kritická by byla i změna projektu. Místo domova pro seniory s lůžkovou péčí by mohly vzniknout další byty pro seniory. Jak se říkalo dřív: Dům s pečovatelskou službou.

„V České republice přitom chybějí tisíce lůžek v domovech pro seniory,“ zdůrazňuje Miloš Hájek, „a Praha čtyři jako jedna z mála městských částí – a přitom je ta největší – nemá žádné svoje takové zařízení. Zato vyhrazených bytů pro seniory má v Praze už teď nejvíc.“

Po letech nic nedělání chce nová garnitura na radnici s projektem aspoň pohnout. Na co a na koho při tom myslí? Mimořádně se to můžeme dovědět na mimořádné pondělní komisi.

Postřehy ze zastupitelstva

Postřehy ze zastupitelstva

  1. Zastupitelé zrušili drtivou většinou hlasů výbor pro energetické úspory. K tomu kroku vyzývala opozice včetně ČSSD již dva roky (výbor vznikl v září 2015). Tímto automaticky zanikl výkon uvolněného (tj. na plný úvazek placeného) předsedy výboru. Tuto funkci od listopadu 2015 vykonával zastupitel Ivo Vaněk (STAN, původně zvolen za ANO), který se několik let vydával za honorárního konzula Sultanátu Omán. Předseda klubu ČSSD Petr Horálek podal během jednání návrh, podle kterého měl být výbor zrušen “z důvodu nulového přínosu pro rozvoj městské části po celou dobu své existence”. Pro takto formulované usnesení ale zvedla ruku jen opozice. Nakonec prošlo stručné usnesení o zrušení výboru. Provoz výboru přišel daňové poplatníky odhadem na 1.5 až 2 miliony Kč.
  2. Sociální demokracie navrhla jako samostatný bod programu Informaci o vývoji developerského projektu Rezidenční park KAVČÍ HORY. Jedná se o největší developerský projekt na území městské části, kdy má u parku Na Pankráci vzniknout pět téměř 70 metrů vysokých obytných domů. O novém vývoji jednala mimo jiné v pondělí 6. 11. komise pro územní rozvoj. Bohužel koalice většinou hlasů nedovolila, aby bod prošel. Veřejnost se aspoň tomuto tématu věnovala v rámci interpelací.
  3. Nemalá část doby zastupitelstva byla věnována situaci v Branickém divadle, a to navzdory skutečnosti, že koalice nedovolila, aby se jednalo o samostatný bod programu. Zastupitelka ČSSD Dominika Krejčová se v rámci interpelací zajímala, kolik představení bylo letos zrušeno. Předseda klubu Petr Horálek chtěl vědět, proč nebyl na kontrolní výbor k tomuto bodu pozván ředitel divadla Václav Čížkovský. Předsedkyně kontrolního výboru odpověděla, že každý má sledovat vyvěšený program komisí a výborů na internetu. Opoziční zastupitelé také připomněli, že nájemce divadla byl vybrán pouze radou, a to až na třetí pokus a bez zapojení kulturní komise. K tématu se vyjádřila i veřejnost v interpelacích.
  4. V rámci interpelací občanů vystoupil i člen ČSSD Michal Pícl, který se zeptal pana starosty, kdy budou v Podolí konečně zavedeny zóny placeného stání. Pan starosta Petr Štěpánek bohužel reagoval velmi popudlivě a místo konkrétní odpovědi drze prohlásil, že se fakticky jedná o interpelaci náměstka primátorky Petra Dolínka. Podle něj již radnice Prahy 4 vše odsouhlasila. Starosta odhadl zavedení zón na polovinu roku 2018 bez bližších podrobností. Ještě nedávno přitom uváděl začátek příštího roku (i to byl ale několikrát posunutý termín).
  5. Zastupitel ČSSD Karel Šplíchal požádal o výpis odměn ze společností 4-Majetková a 4-Energetická. Současně se zeptal pana starosty, zda je pravda, že spolupracuje s bývalým starostou Pavlem Horálkem (ex-ODS). Starosta Štěpánek odpověděl záporně.
  6. Předseda klubu ČSSD Petr Horálek interpeloval pana starostu Štěpánka, proč mají jednotlivé kluby různý prostor v rubrice Názory v (radnicí vydávaném) časopisu Tučňák. Chtěl vědět, kdo rozhodl, že tři ze čtyř názorových příspěvků musí být z koalice a jen jeden z opozice. Dále uvedl, že díky tomu například klub TOP 09 (10 zastupitelů) má v rubrice poloviční prostor proti klubu Čtyřka (2 zastupitelé). Upozornil, že redakční rada Tučňáka má pouze poradní hlas a o obsahu časopisu fakticky nerozhoduje. Kritizoval rovněž zrušení rubriky Anketa (opět bez rozhodnutí redakční radou), kterou v minulém funkčním období prosadila ČSSD.
  7. Program zastupitelstva předložený radou byl rekordně malý (pouhých osm bodů s minimem podbodů). Je to další důkaz, že vládnoucí koalice má stále menší sílu na řešení závažných problémů městské části
Koalice neumožnila veřejnou debatu o Táborské

Koalice neumožnila veřejnou debatu o Táborské

Zaniknou v Táborské a dalších nuselských ulicích stovky parkovacích míst? Jsou nutné širší chodníky i za tu cenu, že se automobily přesunou na tramvajové pásy? Chceme vznik dalších tramvajových zastávek? Podpoříme zrušení podjezdů pod magistrálou v ulicích Táborská a Na Veselí? Nejen o těchto otázkách chtěla sociální demokracie debatovat na mimořádném zastupitelstvu Prahy 4, které se konalo v pátek 7. dubna 2017. Nejednalo se o věc akademickou, ale o přímou reakci na „Koncepční studii ulic Táborská, Na Pankráci, Na Veselí, Soudní“, kterou 28. února 2017 schválila rada hlavního města Prahy. Tato studie se podle usnesení stala „závazným podkladem“ pro projektovou přípravu investiční akce rekonstrukce Táborské ulice.

Debata na Praze 4 se ale nekonala, ani jeden koaliční zastupitel tento bod programu nepodpořil. Někteří si alibisticky vytáhli hlasovací karty, aby pro protokol předstírali nepřítomnost, jiní se „jen“ zdrželi, část dokonce ani nehlasovala. Tento postoj mě mrzí zejména od kolegů z ODS, kteří v listopadu loňského roku svolali svoje vlastní, stranické setkání s občany na stejné téma. Nyní se mohli prezentovat oficiálně, na půdě samosprávného orgánu. Obdobně mě zklamali (nikoli však překvapili) zástupci Trojkoalice, kteří svůj volební program postavili na tom, že otevřou radnici občanům a budou s nimi veřejně a dopředu probírat nejdůležitější věci. Opět ale dali přednost jednání za zavřenými dveřmi – stejně jako například u regulace hazardu nebo zón placeného stání.

Vedení Prahy 4 reagovalo pět minut po dvanácté

Koaliční zastupitelé budou možná argumentovat, že za Prahu 4 se ke koncepční studii vyjádřila už 8. března rada městské části, když přijala zásadní nesouhlas. Jenže usnesení zastupitelstva má mnohem vyšší politickou sílu než usnesení rady. A o rekonstrukci nuselských ulic rozhoduje pouze a jenom vedení hlavního města Prahy. Abyste mohli zastavit či revidovat rozjetý projekt, potřebujete jednat se zástupci rady hlavního města. Když u toho disponujete rozhodnutím zastupitelstva, držíte silnější kartu.

Rada Prahy 4 navíc celý rok čekala, než se odhodlala k činu. Snad si pamatujete, že studie byla prezentována v ulicích na velkých panelech už loni na jaře. V médiích tehdy rezonoval výrok starosty Prahy 4 Petra Štěpánka o odstranění podjezdů pod magistrálou, kterou přirovnal k berlínské zdi rozdělující náměstí Hrdinů. Nakonec se rada vyjádřila „pět minut po dvanácté“, tedy po rozhodnutí rady hlavního města, navíc těsnou většinou 5:4. Rovněž komise územního rozvoje a výstavby, poradní orgán rady, se vyjádřila až letos v březnu, navíc mimo dopředu ohlášený program, takže veřejnost ani netušila, že se o Táborské bude jednat.

Chceme zachovat parkovací místa a tramvaj na Pankrác

Ale zpět k mimořádnému dubnovému zastupitelstvu. Sociální demokraté připravili na konstruktivní návrhy jak upravit koncepční studii. V usnesení, které jsme poslali den předem všem zastupitelům, jsme jasně deklarovali, že odmítáme rušení parkovacích míst a nesouhlasíme s přesunem automobilové dopravy na tramvajové pásy. Dále jsme doporučili připravit variantu převedení silničního provozu na magistrále mezi Táborskou a Hvězdovou do podzemního tunelu (tuto myšlenku jsem prezentoval v listopadovém Tučňáku). Co se týče tramvajového provozu, podpořili jsme vznik zastávky Kotorská a přesun zastávky Pražského povstání blíže k metru, stejně tak i výstavbu nové tratě až ke stanici metra Pankrác. Náš zastupitelský klub v čele s jeho předsedou Petrem Horálkem také již začal jednat s náměstkem primátorky Petrem Dolínkem o revizi koncepční studie tak, aby investiční akce byly opravdu ve prospěch většiny obyvatel Nuslí. Nesedíme jen s rukama v klíně, ale makáme pro čtyřku.

Ing. Jiří Bodenlos

Text vyšel v časopise Tučňák 05/2017

Debata o zastřešení Spořilovské se radnici vymkla z rukou

Debata o zastřešení Spořilovské se radnici vymkla z rukou

Automobilová doprava dusí Spořilov. Na tom se asi shodnou všichni. Dostavba východní části Pražského okruhu se bohužel stále odkládá. Částečným řešením proto může být mimo jiné těžké zastřešení Spořilovské. A právě o tom, jak toto zastřešení bude vypadat, se veřejně debatovalo 9. února 2017 na Spořilově v budově gymnázia Postupická. Ačkoliv si vedení radnice Prahy 4 od této akce patrně slibovalo body v oblasti PR, výsledek byl jiný. Obyvatelé Spořilova se nenechali „opít rohlíkem“.

Radnice se chlubí cizím peřím

„Těžké zastřešení Spořilovské je investiční akce, kterou ČSSD prosazuje dlouhodobě. Už v době, kdy jsem byl zástupcem starosty Prahy 4 odpovědným pro dopravu, jsem tento projekt vyjednával s hlavním městem Prahou,“ říká zastupitel Prahy 4 za sociální demokracii Jiří Bodenlos.  „Investorem je hlavní město a celkové náklady na akci se odhadují na 2,6 miliardy korun. To by bylo zcela nad ekonomické možnosti městské části. Jsem rád, že sociální demokraté v zastupitelstvu a radě hlavního města – včetně náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka – tento projekt také podporují a podílejí se na jeho přípravě. Nechápu ale, proč pan starosta Štěpánek ze Strany zelených ukazuje lidem vizualizace zatravnění střechy Spořilovské, když v tuto chvíli vůbec nevíme, jak bude skutečně celý projekt vypadat. Jenom tím mate veřejnost,“ dodává zastupitel Bodenlos.

Problematická tramvajová trať

Během debaty v Postupické se obyvatelé Spořilova často ptali na zamýšlenou tramvajovou trať na Jižní město, která ve zveřejněných vizualizacích vede mimo těžké zastřešení, tedy ve volném prostoru vedle obytných domů. Lidem se rovněž nelíbilo její trasování směrem na Opatov – diskutující naopak navrhovali napojení na nejbližší stanici metra Roztyly. „Zaslechl jsem kritiku, že tramvaj, tak jak je plánována, neumožní zrušení nebo výrazné omezení autobusů. Chápu, že se Spořilováci bojí dalšího hluku. Proto se mi líbí řešení schovat tramvajovou trať do samostatného třetího tubusu. To by ve spojení s vhodným povrchem kolejového svršku mělo obyvatele sousedních domů ochránit,“ vysvětluje Jiří Bodenlos.

Architekti během debaty vysvětlovali, že těžké zastřešení umožní více propojit „nový“ a „starý“ Spořilov pomocí zelených a sportovních ploch. Bohužel promítané vizualizace budily také rozpaky, protože lidem vadily bariéry v podobě vysokých schodišť – a zmíněná tramvajová trať. Někteří přítomní se usmívali poznámce, že na zastřešení se budou vysazovat hlavně vysoké, kvalitní stromy. Kam by se ale vešly jejich mohutné kořeny?

Starosta se zapletl do svých pohádek

Během debaty několikrát promluvil i starosta městské části Petr Štěpánek. Ubezpečoval občany, že stát podle něj sice zklamal při výstavbě východní části Pražského okruhu, ale on se o ně postará „hned“. A to neměl říkat, protože vzápětí se přihlásila jedna místní paní a zeptala se na to nejdůležitější: Kdy se bude těžké zastřešení Spořilovské stavět? A zavládly těžké rozpaky. Odpověď jednoho z architektů (ne starosty!!!) zněla: „Netroufám si říct.“ Časový harmonogram podle něj ještě neexistuje. Samotná výstavba snad potrvá 18 měsíců.

Na starostu padl také dotaz, proč jsou promítané vizualizace odlišné od té, která byla zveřejněna v Tučňáku v lednovém čísle. Starosta odpověděl, že architekti stihli zpracovat připomínky občanů, které přišly jako reakce na článek. „Opravdu věříte tomu, že během asi deseti dnů od publikace článku dorazily do redakce Tučňáku nebo na radnici příspěvky, které posloužily jako podklad pro přípravu vizualizací? Vždyť to jsou pohádky, které si mohl starosta odpustit. Daleko pravděpodobnější přece je, že prezentaci připravila jiná firma,“ vysvětluje Petr Horálek, předseda klubu zastupitelů ČSSD v Praze 4.

„Není na škodu také připomenout, že Strana zelených šla do posledních komunálních voleb na hlavní město s volebním programem, který zpochybňoval další výstavbu východní části Pražského okruhu,“ dodává Petr Horálek s tím, že lídrem Trojkoalice ve volbách na hlavní město byl právě dnešní starosta Prahy 4 Petr Štěpánek.